Tag Archives: wymaga

Konstrukcja ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Balaski PVC na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy przewidywane plot plastikowe na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements